kalorie

calorie, energienhed. 1 kalorie (1 cal.) svarer til den energi, der skal til at opvarme 1 g vand 1 °C. Til angivelse af energien i fødevarer bruges kilokalorie kcal. 1 kcal = 1.000 cal. I dag bruges som oftest enheden Joule (J) el. kilojoule kJ, 1 cal. = 4,184 J.