kammuslinger

(Pectinidae; eng. scallops, fr. coquilles Saint Jacques, ty. Pilgermuscheln) forskellige store muslingearter med en diameter indtil 15 cm. Skønt hele dyret som andre muslinger er spiseligt og godt, renses og evt. fryses kammuslingen i reglen til søs, og kun lukkemusklen (am. fangede) el. lukkemuskel og ›rognen‹ (europæisk fangede) udbydes i handlen. Pga. den spinkle smag anbefales nænsom tilberedning. Skallen anvendes ofte som gratinskål.