Kamtjatka-krabbe

(Paralithodes camtschaticus; eng. red king crab, fr. crabe royal du Kamtchatka, ty. Königskrabbe, Kamtschatkakrabbe) har sammen med flere andre arter af king crabs, fx Lithodes aequispinus (golden king crab) og Paralithodes platypus (blue king crab) stor kulinarisk og økonomisk interesse, specielt i USA, Canada og Japan. I perioden 1961-69 overførte sovjetiske videnskabsmænd adskillige mio. Kamtjatka-krabber både som larver og voksne fra Beringshavet til Barentshavet for at etablere et fremtidigt fiskeri af de værdifulde store dyr (kropsstørrelse op til 28 cm, benspænd op til 180 cm, vægt op til 10 kg). Forsøget lykkedes for så vidt over al forventning, idet Kamtjatka-krabber siden beg. af 1990'erne har invaderet nordnorske farvande i stort tal, samtidig med at de ser ud til at brede sig sydpå. Nogle mener, det er en økologisk katastrofe, mens andre er glade for fiskeriet og de indtægter, det bringer.

Hele dyret kan for så vidt spises, men det er kun benene og den del af kroppen, der indeholder hvidt kød, der i almindelighed markedsføres både i frossen tilstand og som konserves. På det seneste er dog enkelte levende dyr dukket op i handelen også i Danmark. [SØM]