karpefisk

(Cyprinidae) er med ca. 2.500 arter benfiskenes største orden, udbredt hovedsageligt i ferskvand, naturligt forekommende i den nordlige halvkugles tempererede egne, men pga. deres betydning som spisefisk udbredt over næsten hele Jorden. De var tidl. de eneste mulige friske spisefisk i områder med stor afstand til havet og har derfor været opdrættet gennem årtusinder. Mange forskellige arter er højt værdsatte spisefisk, navnlig i Østasien. Nu til dags er deres popularitet i rige lande med let adgang til frosne fisk aftaget først og fremmest pga. karpefiskenes mange ben. Se også karpe, suder og karusse.