knivmuslinger

(Soleonidae; eng. razor shell, fr. couteaux, ty. Meerschneiden) familie af mellemstore muslinger, af form som dolke, der lever på sandblandet bund i tidevandszonen, hvor de er i stand til at grave sig ned med stor hast. De siges at kunne fanges, når bunden er tørlagt ved lavvande, ved at drysse salt i deres ånderør. Det skulle bevirke at de kommer op. Mere prosaisk kan de graves op med en greb. Der forekommer flere arter. De kulinarisk vigtigste er alm. knivmusling (Ensis ensis), der bliver op til 13 cm, og de større arter, lige knivmusling (Ensis siliqua), op til 25 cm, buet knivmusling (Ensis arcuatus), op til 16 cm og am. knivmusling (Ensis americanus), også den op til 16 cm. Sidstnævnte optræder som invasiv art, idet den siden den blev indslæbt med ballastvand i Tyske Bugt i 1978 på 10 år har bredt sig til alle Nordsøens kyster. Selvom knivmuslinger er alm. forekommende i da. farvande, spises de sjældent af danskere.

Knivmuslinger skal afsandes for at kunne spises med fornøjelse. Det kan gøres ved at lade dem gå et døgns tid el. mere i rent havvand. [SØM]