krebs

(Astacoidea; eng. crayfish, fr. écrevisse, ty. Krebs) krebsdyr fra ferskvand, hvoraf to overfamilier (Astacidae og Cambaridae) forekommer på den nordlige halvkugle og en (Parastacidae) på den sydlige.

Af særlig kulinarisk interesse er i Europa navnlig flodkrebs (Astacus astacus). Længde 9-18 cm, vægt alm. o. 350 g. Den er alvorligt truet af en svampesygdom, krebsepest, der indførtes fra USA til Norditalien i 1860'erne og derfra har bredt sig til hele Europa.

Flodkrebs bliver nu til dags med held forsøgt erstattet af den lidt ringere smagende og billigere signalkrebs (Pacifastacus leniusculus), en opr. californisk art, der kan skelnes fra flodkrebsen på det lyse mærke, den har på kløerne. Det er forbudt at udsætte signalkrebs i flere europæiske lande, bl.a. i Danmark, fordi den kan være sund smittebærer med krebsepest, men det sker alligevel i massevis af tilfælde, fordi signalkrebsen vokser hurtigere og selv er resistent over for krebsepest.

Ud over signalkrebs indførte man i 1890'erne kamberkrebsen (Orconectes limosus), fra det østlige USA. Den er resistent over for krebsepest og optræder som sådan som sund smittebærer, og da den er meget tolerant over for forurening breder den sig navnlig i Centraleuropa. Den bliver kun ca. halvt så stor som flodkrebsen og er af ringe kulinarisk kvalitet.

Til Spanien indførte man i 1973 rød am. sumpkrebs (Procambarus clarkii), der siden hen har bredt sig i sp. og fr. fortrinsvis stillestående og langsomtflydende varme ferske vande. I Louisiana er den grundlag for et kæmpemæssigt opdræt. Den vokser meget hurtigt til salgsstørrelse (længde over 5,5 cm, vægt 50 g), men bliver kun op til 12,5 cm. Den er tolerant over for forurening og kan klare sig i sumpe og rismarker og spiller derfor også en stor rolle som opdrættet i Kina, hvorfra halerne af den indføres til Europa som billig slagvare i pillet og frosset stand. Da alle krebsdyr kun dårligt tåler frysning er den smagsmæssigt sammenlignet med flodkrebs ikke meget bevendt.

I Australien lever forskellige arter af parastacidae, der bliver væsentlig større (op til 40 cm, vægt o. 3,5 kg) end andre krebs. Der er igangværende forsøg på opdræt og eksport af den tropiske redclaw crayfish (Cherax quadricarinarus) (max. 600 g), der kan nå salgsstørrelse (50-120 g) på et halvt år. Krebs spises i Norden kogt med dild og anvendes i øvrigt i mange forbindelser i kogekunsten (se fx sauce Nantua). Prismæssigt er flod- og signalkrebs placeret under hummer, men over jomfruhummer og rejer. Andre krebs er prismæssigt på niveau med rejer. [SØM]