kuldeblanding

en blanding af salt (natriumchlorid) med is. Herved dannes en saltopløsning, hvis frysepunkt er lavere end 0 °C; er opløsningen mættet med salt (forholdet mellem is og salt som 3:1), kan frysepunktet blive -21 °C. Isens smeltevarme betinger, at opløsningen indstiller sig på frysepunktets temperatur, hvis der ikke tilføres varme udefra. Før køleteknikkens udvikling den eneste metode til kunstigt at opnå frosttemperaturer fx til fremstilling af isdesserter.