laksefisk

(Salmoniformes) orden af strålefinnede fisk, bestående af ca. 950 arter opdelt i 37 familier, hvoraf de fleste er dybhavsfisk, som ikke udnyttes. Til gengæld har fire familier overordentlig stor økonomisk og til dels også kulinarisk betydning, nemlig 1. Laksefamilien (Salmonidae) med slægter som helt, med forskellige arter, deriblandt helt og den mindre heltling; laks, med arterne laks og havørred; stillehavslaks, med arter som regnbueørred, pukkellaks, keta, rødlaks, sølvlaks, kongelaks;  ørred med arterne fjeldørred og kildeørred. 2. Geddefamilien (Esocidae) med gedde. 3. Smeltfamilien (Osmeridae) med smelt og lodde. 4. Guldlaksfamilien (Argentinidae) med guldlaks. [SØM]