levnedsmidler

fælles betegnelse for produkter, som kan anvendes til føde for mennesker, omfattende ubearbejdede såvel som forarbejdede varer, udbudt i løs vægt, i stykker til salg efter udskæring el. udbudt i en for forbrugeren bestemt portion el. færdig pakning. Afgrænsningen til andre nærtstående begreber er ikke entydig; det gælder fx fødevarer, fødemidler, madvarer og proviant.