mælkehat

(Lactarius; eng. milk-cap, fr. lactaire, ty. Milchling) bladhat med mælkesaft i lamellerne. Af de ca. 40 arter er mange skarpe i smagen, mildest og mest velsmagende er velsmagende mælkehat (L. deliciosus), den findes sept.-okt. især i fyrrebevoksninger.