Müller, Carl

(død 1794) da. kogebogsforfatter. Udgav 1785 Nye Koge-Bog for den retskafne Huusmoder, han var da kok på det sydfynske gods Hvidkilde. Tog samme år til Kbh., hvor han ernærede sig som freelance kok og underviser, blev senere spisemester på St. Hans Hospital og sluttede sin karriere som kok hos arveprins Frederik. Bogen fra 1785 udkom i 2. oplag i 1789 og i 3. oplag i 1813. I 1793 udkom hans Den danske Huusmoder, med hosføiede Kogebog for Borgere og Landalmuen. Bogen fra 1785 præsenterer et professionelt køkken med kraftigt indslag fra fr., men helt på da. grund og med vægt på at bruge indenlandske råvarer. Han forsøgte at skabe en offentlighed omkring kogekunsten og med bogen fra 1793 at gøre den tilgængelig for bredere kredse. [EMB]

Litt.: Else-Marie Boyhus: Kogekunst og kogebøger. Fem eksempler 1581-1793. Bol og By 2002:2.