madkultur

er den udformning, som kogekunsten har fået i de enkelte lande og regioner. Emnet kan beskrives fra flere synsvinkler: en historisk, en praktisk-forsyningsmæssig og en samfundsmæssig. Fra den praktiske synsvinkel kortlægges den indflydelse, tilgængeligheden af bestemte fødevarer har på maden. Den sociale indgang beskæftiger sig med den køkkenkultur, som eksisterer hos forskellige klasser el. grupper, som spiser forskelligt: landkøkken, bykøkken, adels- og fyrstekøkken. Nutidens fest- og restaurantmad har sit udspring i det fyrstelige køkken.