malt

spiret korn, som derefter er tørret. Ved spiringen omdannes en del af kornets stivelse til forgærbare sukkerarter, mest maltose. Til brug ved ølbrygning fjernes kim og rod, samtidig med at malten knuses og koges til ølurt. Maltekstrakt er et vandigt udtræk af malt, inddampet i vakuum til et vandindhold på ca. 25%.