Mangor, Anne Marie

(1781-1865) da. kogebogsforfatter. Opvokset i københavnsk borgermiljø, blev enke som 31-årig og kom med tre små børn til at sidde i beskedne kår. Samlede opskrifter, dels egne dels omgangskredsens, og udgav i 1837 Kogebog for smaa Huusholdninger. Der er ingen teoretiske tilgange, men bogen er praktisk, gennemprøvet og nøjagtig med angivelse af mål og vægt. Den er gennembruddet for kogebøger skrevet til de forudsætningsløse, og et af hovedværkerne i det da. borgerlige køkken. 1842 udkom Fortsættelse af Kogebog for smaa Huusholdninger, med bl.a. salater og kompotter. De to bøger udkom i mange oplag – også efter hendes død, hvor hendes arvinger reviderede dem. Sidste udg. forelå i 1910, og værket var da udkommet i 220.000 eksemplarer. Udgav tillige en syltebog samt Kogebog for smaa Piger (1847) og Kogebog for Soldaten i Felten (1864). 1890-udgaven af kogebøgerne samt syltebogen blev genudgivet i 1988 med titlen Madam Mangors Kogebog under redaktion af Vivi Berendt. Et udvalg Mangors bedste med kommentarer af Mogens Brandt udkom i 1966, genudsendt i 1997. [EMB]

Litt.: Regina Vegenfeldt og Lilian Kornerup: Danske kogebøger 1616-1974, 1978; Dansk Kvindebiografisk Leksikon, Kbh. 2001; Else-Marie Boyhus: I lære som kokkepige, Kbh. 2000.