maskere

at dække en ret med en puré, en panade, en ragout el. en sauce, svarende til det fr. begreb nappere.