mikrobølgeovn

køkkenmaskine, indført fra midten af 1970’erne, til varmebehandling af fødeemner vha. højfrekvente elektromagnetiske svingninger.

En sender skaber et kraftigt vekselfelt i mikrobølgeovnen med en frekvens højere end 900 mio. svingninger pr. sekund. Fødeemnets polare molekyler (især vand) vil forsøge at orientere sig i feltets retning, men forhindres heri ved tætheden i fødeemnet; herved omsættes energien i det elektromagnetiske felt til gnidningsvarme. De høje energier og den dybe indtrængen gør kogeprocessen hurtig og energimæssigt effektiv, da omgivelserne ikke opvarmes.

Mikrobølgeovnen har gennemgået en hastig udvikling efter sin fremkomst. Da den ikke kan brune og dermed danne den typiske stegesmag, indførtes ret hurtigt mikrobølgeovne med grillelement. Senere er tilkommet flerniveauovne med ulige effektfordeling på etagerne og kombiovne, i hvilke mikrobølgevarmning og alm. termisk behandling kan foretages i det samme ovnrum. Sådanne ovne kan yderligere være forsynet med grill og ventilator. De to funktioner kan bruges hver for sig og, afhængigt af model, samtidigt.

Glas og de i køkkenet alm. anvendte plasttyper består af upolare molekyler og opvarmes ikke i mikrobølgeovnen. Metal reflekterer mikrobølger og danner gnister, uglaseret lertøj optager mikrobølgeenergi og kan blive meget varmt, melamin-type plast kan smelte el. forkulle. [JFA]