muslinger

(Bivalvia; eng. mussel, fr. moule, ty. Muschel) klasse af bløddyr, der indeholder mellem 7.000 og 10.000 nulevende arter, hvoraf de fleste lever i brak- og saltvand på vanddybder fra 0 til 100 m og ernærer sig ved at filtrere plankton.

Muslinger har stor økologisk betydning ved at rense vandet, men det kan have den ulempe, at dyrene i deres kød under uheldige omstændigheder optager såvel sygdomsfremkaldende bakterier og vira som giftige alger og kemiske forureninger. Man gør derfor klogt i at tænke sig om, hvis man selv indsamler vildtlevende muslinger – opdrættede og kommercielt fangede bliver kontrolleret, i nogle tilfælde også renset, inden de sælges.

Af stor kommerciel og kulinarisk betydning er ordner og familier som østers (Ostreoida); blåmusling (Mytiloidae), med arterne blåmusling, hestemusling og newzealandsk grønskalsmusling; kammusling (Pectinidae); sandmusling (Myoida); Veneroida med overfamilier som hjertemusling (Cardiidae); venusmusling (Veneridae); og knivmusling (Soleonidea). [SØM]