natrium

livsnødvendigt grundstof, alkalimetal, forekommer som natriumchlorid, salt, kogsalt. Natriumioner findes i alle levende organismer.