newzealandsk grønskalsmusling

(Perna canaliculus; eng. New Zealand mussel, fr. moule de Nouvelle-Zélande) en op til 26 cm stor musling, endemisk forekommende ved New Zealands kyster. Siden den blev kommercielt opdrættet for første gang i 1971 (7 tons), er produktionen vokset eksplosivt og har i 2006 nået ca. 100.000 tons pr. år. Produktionen er meget stærkt mekaniseret, med stor vægt på bæredygtighed. Den største producent er økologisk godkendt. Langt den største del eksporteres i frosset tilstand til ca. 60 forskellige lande. Under indtryk af succesen i New Zealand er arten blevet sluppet ud i australske farvande, hvor den optræder som en invasiv art til skade for den lokale fauna.