nitrogen

kvælstof, grundstof, gas der udgør 80% af atmosfæren. Forekommer i alle levnende organismer kemisk bundet især i aminosyrer og proteiner og i mindre mængder som uorganisk nitrogen i nitrater og ammoniak, der udnyttes af planterne i deres proteinsyntese. Enkelte planter som bælgplanter kan udnytte atmosfærens nitrogen i deres proteinsyntese, idet de lever i symbiose med bakterier, der kan omdanne atmosfærens nitrogen til nitrat.