nyresteg

kødudskæring fra kalvens ryg mellem kamstykke og tyksteg omfattende muskulatur og nyrer. En tilsvarende udskæring fra lammet betegnes nyrestykke.