opdrættede fisk

udgør nu (2008) ca. halvdelen af alle de fisk og skaldyr, der spises, og andelen er stadig stigende. Akvakultur er den hastigst voksende sektor inden for fødevareproduktionen. Det kan ikke alene dæmpe det udbredte rovfiskeri, men også frembringe varer af høj kvalitet til rimelige priser. Når opdrættet bliver sat rigtigt i system, kan det også være særdeles lønsomt.

Der er ligefrem udviklet nye, hidtil ukendte fisk som fx krydsninger mellem wami tilapia (Oreochromis urolepis hornorum) og mozambique tilapia (Oreochromis mossambicus), hvis hybrider fortrinsvis er hanlige, og som derfor vokser hurtigere og opnår mere hensigtsmæssige fileter end begge forældrearterne.

Ved laboratoriemæssigt at fremstille en triploid østersyngel er det blevet muligt at levere kvalitetsøsters hele året, fordi triploide østers ikke bliver »fede« om sommeren. [SØM]