palt

traditionel sv. husmandsret bestående af rå fintrevne kartofler, mel oftest af byg og salt blandet til en fast dej formet til runde boller, der fyldes med flæsk og koges i saltet vand. Denne pitepalt, som den egl. hed, er en afart af en langt ældre ret som bestod af kogte klumper af mel- el. gryndej, evt. tilsat blod el. lever. Disse dejklumper kendes i hvert fald fra 1600-t. i Sverige, men er sandsynligvis ældre. Den ølandske kroppkaka er en version af palt.