panserkindede fisk

(Scorpaeniformes) orden af pigfinnefisk, som består af ca. 35 familier opdelt på ca. 1.300 arter, udbredt både i ferske og salte vande over det meste af jorden. Et antal af arterne er af fiskerimæssig betydning, således: 1. Dragehovedfamilien (Scorpaenidae) med arter som rødfisk, rascasse og blåkæft. 2. Knurhanefamilien (Triglidae) med nogle arter af knurhaner af stigende anvendelse. 3. Stenbiderfamilien (Cyclopteridae) repræsenteres i køkkenet alene ved stenbideren, med forskellig anvendelse af hanner og hunner. 4. Ulkefamilien (Cotidae) omfatter o. 70 slægter og 300 arter. Har meget begrænset kulinarisk interesse. Alm. ulk (Myoxocephalus scorpius) kan dog i Grønland opnå en størrelse af 60 cm og værdsættes der. [JFA]