Parmentier, Antoine-Augustin

(1737-1813) fr. farmaceut og agronom. Blev som krigsfange i Westfalen under Den preussiske Syvårskrig (1756-63) opmærksom på kartoflernes store muligheder som næring for mennesker. Han viede resten af sit liv til fremme af denne sag gennem skrifter, forsøgsvirksomhed og oplysning. Blev ledende apoteker ved Les Invalides i Paris og fik betydelig indflydelse på den sundhedspolitik, der var ved at spire frem. Adskillige retter, hvori kartofler indgår, har fået navn efter ham.