pasteurisering

metode opkaldt efter opfinderen Louis Pasteur (1822-1895) til forlængelse af fødevarers holdbarhed, uden at deres næringsværdi el. smag forringes væsentligt. Metoden består i nutiden i opvarmning af en flydende fødevare, fx mælk, øl el. saft i 15-20 sekunder til 72 °C (lavpasteurisering) og derefter en hurtig afkøling. Derved reduceres antallet af mikroorganismer med en faktor ca. 10.000. Ved højpasteurisering foregår processen i 15-20 sekunder ved 87 °C el. i 5 sekunder ved 90 °C. Produktet bliver ikke sterilt ved høj- og lavpasteurisering, men holdbarheden forlænges betragteligt. En meget lang holdbarhed opnås ved UHT-behandling (Ultra Høj Temperatur), hvor produktet opvarmes til 138 °C i 3-4 sekunder. Denne behandling ændrer smagen af fx mælk betydeligt, idet den kommer til at smage kogt. Disse processer er standardiserede og bliver kontrolleret af myndighederne. Pasteurisering af konsummælk og mælk til ostefremstilling er lovpligtig i Danmark. [JKJ]