patisserie

fr. for konditorkunsten og dens produkter.