pelagisk

siges om dyr og fisk, der lever frit i det åbne vand og ikke ved bunden.