pigfinnefisk

(Perciformes) hvirveldyrenes største orden og den største fiskeorden (ca. 40% af alle fisk) med ca. 10.000 arter, der forekommer over hele verden fordelt på ca. 150 familier i såvel fersk- som salt- og brakvand, flere af dem af overordentlig stor kulinarisk og økonomisk interesse. Deres fællestræk er bl.a., at deres forreste rygfinne, bugfinnerne og deres gatfinne er forsynet med en pigstråle. Klassifikationen er omstridt.