positivliste

en fortegnelse over godkendte tilsætningsstoffer til fødevarer. Positivlisten udarbejdes og administreres af Fødevarestyrelsen. I positivlisten er anført, i hvilken mængde de enkelte stoffer må anvendes i bestemte fødevarer, der er endv. anført stoffernes identitet og E-numre.