proviant

forråd af levnedsmidler bestemt for særlige formål el. grupper som militære enheder, skibsbesætninger, sportsmandskab, ekspeditionsdeltagere o.l. I værnene henhører anskaffelse, oplagring og udlevering af proviant under intendanturen og forestås ved den enkelte enhed af en proviantmester.