reception

modtagelse af formel el. officiel karakter. Traktementet bestående af drikkevarer og som oftest en buffet, indtages stående.