ringdue

skovdue (Columba palumbus, eng. wood-pigeon, fr. pigeon ramier, ty. Ringeltaube) er en af de få store fugle, som er tilbage i vore skove. Dette har medført, at den på 80 år er blevet en vigtig jagtfugl. Efter fasan og gråand er den nummer tre med o. 260.000 nedlagte pr. år. Ringduen er en adræt flyver. Dens navn stammer fra hvide striber på siderne af den grønne hals. Ringduen findes i Europa, Nordafrika og Centralasien. I Danmark yngler den i løv- og nåleskov og i haver og parker. Dens kurren er en fast melodi, som stort set er ens hos alle individer.

Reden er løst og sjusket bygget, men er dog ramme for 2 à 3 kuld hver på 2 hvide æg. Halvdelen af bestanden, o. 300.000 par, trækker til Sydvesteuropa, hvilket delvis kompenseres af træk fra nord- og østlige egne. Der hersker delte meninger om duens kulinariske værdi. Parteret, evt. sprængt og braiseret el. i postej roses den, mens den ikke anses for at være mør nok i kødet til helstegning. [JFA]