Rumford

Reichsgraf, egl. Benjamin Thomson (f. 1753 i Woburn, Massachusetts, død 1814 i Paris) am. lærer, filosof, læge og opfinder. Under am. frihedskrig sluttede han sig til loyalisterne og oprettede et rytterkorps, King’s American Dragoons, kendt og forhadt for sine grusomheder mod civile.

Han måtte flytte til England, gjorde ny karriere, udnævntes til oberst, indvalgtes i Royal Society, især på basis af sit arbejde mad fænomenet varme og fik riddertitel (knighted).

1784 blev han hentet til München med den opgave at omorganisere Bayerns hær. Som kurfyrstens adjudant fik han indflydelse på mange forhold og satte betydningsfulde ting i værk. En perkolator for kaffebrygning, lukkede køkkenildsteder, senere med separat ovn, militære kogekar på hjul (gullaschkanon), en billig suppe til fattiglemmer med fuld ernæringsværdi, fortsatte arbejder om varmebegrebets fysik og definerede transmissionsformen konvektion.

Rumford fik anlagt Münchens store åbne park ›English Garden‹. Man tillægger ham skabelsen af den ovnbrunede isdessert omelette norvegienne surprise (se baked Alaska). Kurfyrsten fik udvirket en udnævnelse til greve af det ty.-rom. kejserrige, hvor han valgte navnet Rumford, det opr. navn for hans fødeby, Woburn. [JFA]