Sønderjysk kaffebord

en righoldig servering med en kulinarisk struktur fra det bløde til det hårde og fra det fede og fugtige til det tørre. Man starter med syv slags bløde kager, først ›stopkager‹ som boller, kringle, pladekager, sandkager og derpå to-tre lagkager, der skulle vise værtindens formåen. Der sluttes af med syv slags småkager. Traditionen blev udviklet i Sønderjylland 1880-1914 og blev praktiseret både i private hjem og forsamlingshuse. Ny blomstring i mellemkrigsårene efter fødevaremanglen under Første Verdenskrig. Kun enkelte kager som fx rugbrødslagkagen var specielle for landsdelen, mens de øvrige afspejlede da. og nordtysk kagetradition. [IAD]

Litt.: Inge Adriansen: Det sønderjyske kaffebord – et samspil mellem nationalpolitik og kosttradition. 1998.