saccharometer

et instrument til at bestemme sukkerindholdet i væsker. Det er en flydevægt, som principielt bestemmer vægtfylden af en væske. Det består af en tilsmeltet glasbeholder forsynet med en skala. Når beholderen sænkes ned i en væske, angiver væskens overflade vægtfylden af væsken på skalaen. På et saccharometer er skalaen specielt inddelt til at vise sukkerprocenten. Anvendes bl.a. i øl- og vinproduktionen.