salt

I køkkenet betyder salt natriumchlorid, bordsalt, køkkensalt og flere andre synonymer, som beskriver farve, form og oprindelse. Stoffet kan beskrives fra flere synsvinkler: Salt er en livsnødvendighed, ansvarligt for opretholdelsen af vort indre fysiologiske miljø, som gennemvædes af en 0,9% opløsning af salt i vand. Salt er et af de basale smagselementer (bittert, salt, surt, sødt), for hvilke vi har udviklet specifikke receptorer i mund og svælg. Før køleteknikkens udbredelse var saltning den vigtigste konserveringsmetode, men anvendelsen til dette formål er nu af mindre betydning.

Siden oldtiden er salt udvundet på flere måder: brydning i miner, inddampning af havvand ved solens varme i saltbede el. ved kogning (sydning), ekstraktion fra underjordiske salthorste ved nedpumpning af vand, brænding af tang el. tørv. Salt var nøglevare i ældre tid, grundlag for handelsimperier og magtkampe, beskatningsobjekt og betalingsmiddel (ordene ›salær‹ og (eng.) salary vidner herom). Fra 1200-t. har Danmark været afhængig af import af salt, men siden midten af 1970’erne dækker da. produktion fra de jyske salthorste forbruget.

Salt er nu rigeligt tilgængeligt i ren tilstand, enkelte urenheder tolereres dog som ligefrem ønskelige, magnesiumsalte i havsalt, som skærper saltsmagen, iodider af helbredsmæssige grunde. Fint bordsalt tilsættes phosphater for at hindre klumpdannelse. [JFA]