sandart

(Stizostedion lucioperca; eng. zander, fr. sandre, no. gjørs, sv. gös, ty. Zander) en aborrelignede ferskvandsfisk, der trives i brakvand, længde 40-100 cm, alm. 40-60 cm, vægt op til 20 kg, med fast, hvidt, flaget kød af særdeles god kvalitet – efter manges opfattelse den bedste af alle ferskvandsfisk, bl.a. fordi den kun har få ben og er let at filetere. Tilberedningsstærk og kan bruges på alle mulige måder. Den stammer fra Sydøsteuropa og er i løbet af 1900-t. blevet udsat over resten af Europa, fordi den i modsætning til gedde trives i langsomt strømmende, grumset og uklart vand. Nogle steder anses den for en invasiv art.