sardiner

en folkelig betegnelse på mange forskellige arter af små sildefisk (sml. brisling), solgt som hel- el. halvkonserves, nedlagt i forskellige slags marinade, olie el. tomatsauce. Sardiner på dåse, nedlagt i olivenolie, kan være et særdeles delikat produkt, der ligesom vin af og til sælges årgangsmærket, fordi de vinder ved lagring i op til en halv snes år.