schächtning

(yiddish ›slagtning‹) jødisk slagtemetode. I henhold til tredje mosebog 17:12-14 må blod ikke indtages. Jøderne spiser derfor kun kød af dyr, der er blevet slagtet i henhold til en særlig slagtemetode, schächtning, der udføres af en særligt uddannet slagter, sochet. Slagtemetoden indebærer et strubesnit, således at dyrets luftrør og halspulsåre skæres over, og kadaveret drænes for så meget blod som muligt. Efter opskæring af dyret fjernes blodrester, hvorefter kødet bliver fri af blod. Først efter at blodet er fjernet, er kødet kosher (tilladt). Slagtemetoden minder om halal slagtning.