sevruga

betegnelse dels på en art af støre, stjernehusen el. stjernestøren (Acipenser stellatus), dels på dens rogn, tilberedt som caviar. Sevruga er ligesom beluga og oscietre og af samme grunde rødlistet. Den er en anadrom bundfisk, der indtil for nylig forekom i Ægæiske Hav, Sortehavet og Kaspiske Hav, og den har formentlig været udbredt over hele den tempererede del af Europa. Sevruga bliver kønsmoden i en alder af over 4 1/2 år og er derfor velegnet til opdræt. Den kan blive ca. 200 cm med en vægt på højst ca. 80 kg, men ses sjældent over 25 kg. Op til 10-12% af hunnens vægt kan bestå af rogn. Æggene er små (ca. 2 mm) og grå-sorte. Sevruga-caviar er i reglen mere salt end beluga og oscietre. Det er den billigste af de tre mest kendte caviartyper. [SØM]