sildefisk

(Clupeiformes) står for ca. 25% af al fangen fisk, kun overgået af torskefisk. De forekommer i ca. 364 arter opdelt i 5 familier hvoraf de vigtigste er: 1. Sildefamilien (Clupeidae) med underfamilierne sild, sardin, brisling og stamsild (Alosa) med arterne majsild og stavsild. 2. Ansjosfamilien (Engraulidae) med 100 arter, der lever i tempereret og tropisk salt- og brakvand. Flere arter er genstand for meget betydningsfuldt industrifiskeri med henblik på fremstilling af fiskemel, fiskeessens og -olie. Syv af arterne er opkaldt efter deres levesteder. Se også ansjos.