skaldyr

kulinariskisk samlebetegnelse for bløddyr (Mollusca), krebsdyr (Crustacea) og pighuder, der lever i fersk el. salt vand. Uanset deres gastronomiske kvalitet spises i Danmark kun ganske få af de talrige skaldyr, som forekommer også i da. farvande.