skildpadder

(Chelonia) orden af krybdyr omfattende ca. 250 arter, der forekommer som flod-, sump-, land- og havdyr. Pga. hensynsløs overudnyttelse er de fleste spiselige arter udryddelsestruede og må henregnes til gastronomiske kuriositeter, der bør undgås. En undtagelse udgøres måske af den ca. 20 cm store am. landlevende diamond-back terrapin, der anvendes til stuvning.