skimmelsvampe

lever på dødt organisk stof og har stor betydning for både produktion og fordærvelse af fødevarer. Blåskimmelsvampen (Penicillium roqueforti) danner fx gavnlige, ugiftige stoffer, når den vokser på en ost, men skadelige stoffer, når den vokser på brød. Skimmelsvampen (Botrytis cinerea; eng. grey mould, fr. pourriture noble, ty. Edelfäule ›ædelt råd‹) vokser på frugt og giver vinindustrien store tab. Men under særlige omstændigheder giver den kostbare vine deres særlige aroma. Se skimmeloste.