skueret

rigt pyntet ret som stilles på bordet uden at skulle (el. kunne) spises. Bruges ikke længere, men Christian 4. foreskrev fx, at for hans børn skulle serveres ›syv retter hvoraf ikkun fem spiselige‹.