skummetmælk

futmælk, komælk, hvor fedtindholdet er under 0,5%, fordi fløden er skilt fra.