Smag & Behag

magasin etableret i 1989 af Henrik Oldenburg, Ruth Tilgård og Flemming Hvelplund. Blandt skribenterne på bladet gennem årene kan nævnes Henrik Oldenburg, Jane Kjølbye og Claus Meyer. Bladet, der i mange år var alene på markedet, behandler emnerne mad og vin ligeligt, hvor stoffet om mad oftest har et meget da. fokus. Se også madblade.