smoltificering

en fysiologisk proces, som yngel af anadrom laksefisk gennemløber for at kunne tilpasse sig livet i saltvand.