Soyer, Alexis

(1810-58) fr.-eng. kok, virksom fra 1831 som køkkenchef i den elegante ›Reform Club‹ i London, hvis imponerende køkken han fik lov at indrette. Fra denne periode stammer bogen The Gastronomic Regenerator (1846), en kogebog for velhavere. Efter hustruens pludselige død kastede Soyer sig over velgørenhedsarbejde, indrettede suppekøkkener for fattige i London og Dublin under den store hungersnød i 1847 (kartoffelpesten) og skrev kogebøger for arbejderklassen, The Poor Man’s Regenerator (1846) og A Shilling Cookery (1854). Under Krimkrigen, som kostede ham helbredet, gennemførte Soyer bl.a. i samarbejde med Florence Nightingale radikale reformer af kostforplejningen både ved lazaretterne og i felten, bl.a. vha. et af ham udviklet brændselsbesparende feltkøkken. [JFA]